Nuorten työtoiminta

Onko nuorten työllistyminen sinulle tärkeää?

Voit edesauttaa nuorten työllistymistä tukemalla Karjalan Tuki – Kuusankoski ry:n, tuttavallisemmin Vienon Kammarin, kesätyöllistämisohjelmaa. Vienon Kammarin vuoden 2016 tavoitteena on työllistää vähintään 5 nuorta yhdeksi kuukaudeksi Mäkikylän Palvelukeskukseen vanhusten avuksi. Tavoitteen toteutuminen edellyttää tukea niiltä kumppaneita, joista asia on tärkeä.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja ensikontaktien luominen työelämään on yksi Karjalan Tuki – Kuusankoski ry:n tärkeimmistä tavoitteista. Harjaannuttamalla nuorten elämänhallintataitoja voimme merkittävästi vähentää syrjäytymisriskiä. Mäkikylän Palvelukeskus on ollut yhteistyökumppanimme jo useana kesänä nuorten kesätyöllistäjänä. ”Nuoret työhön vanhusten avuksi” – projekti on oivallinen tapa tutustua hoiva-alaan ja synnyttää vuorovaikutusta nuorten ja vanhusten välillä.

Sekä nuorilta että Palvelukeskukselta saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

Lahjoituksia toivomme niin yrityksiltä, yhteisöiltä kuin yksityisiltä henkilöiltäkin. Pienikin lahjoitus on merkittävä tuki!

NUORTEN_KESÄTYÖLLISTÄMINEN

Vienon Kammarin vuoden 2016 tavoitteena on työllistää vähintään 5 nuorta yhdeksi kuukaudeksi.

”Nuoret työhön vanhusten avuksi ”

lahjoitustili KSOP FI78 5750 7720 0691 74.

Lämmin kiitos tuestanne!

NUORTEN PALAUTE