Nuorten työtoiminta

Hyvä kesä nuorille ja vanhuksille

Suomalaisen yhteiskunnan keskustelun ytimessä ovat viime aikoina olleet nuoret ja vanhat.

Nuorten osalta on ministeri Risikko todennut,
että nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen olisi oltava kärkihanke.
Tähän eräs keino on työllistäminen ja tuntuman saaminen
työelämään esimerkiksi työllistämällä kesäksi.
Ikääntyvän ihmisen osalta huolena on seuran ja virikkeiden
saatavuus. Ammattihenkilöstöllä ei tähän ole riittävästi aikaa.
Huolena on myös se, kuka meitä ikäihmisiä tulevaisuudessa hoitaa, jos emme kohtaa ja kasvata tätä sukupolvea avuksemme.

Tulevaisuuden haaste on työllistää nuoria. Esimerkiksi
TET-harjoittelu ja kesätyöllistäminen antavat arkista käytännön
tietoa työelämästä. Nuoret ja vanhat ovat tulevaisuuden haaste. Nuoret ovat tulevia päättäjiä, joille tulee tietoa päätöksentekoon.

Tähän voidaan ruohonjuuritasolla ottaa kantaa kertomalla, että voit vaikkapa lahjoituksin osallistua näihin talkoisiin. Karjalan Tuki – Kuusankoski ry/Vienon Kammari on jo kymmenen vuoden ajan
tehnyt tätä työllistämistyötä edelleen sijoittamalla nuoria
yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Nuoret ovat ensisijaisesti työllistyneet Mäkikylän palvelukeskukseen Kuusankoskella.

Tehdyn kyselyn perusteella kesätyöllistetyt nuoret kertovat
hyötyneensä työstään seuraavasti:

”Opin itsenäistymään, saan omaa rahaa ja opin käyttämään sitä
vastuullisesti, arkirytmiin tottuminen , ilo herätä aamuisin, kun
tiedossa on tekemistä.”

”Työkokemus on tukenut ammatinvalintaa ja antanut uusia
näkökulmia. Saan lisäpisteitä jatko-opiskeluun haettaessa, opin
työelämän pelisäännöt ja saan kuulua työyhteisöön.”

Myös työelämästä on saatu myönteinen kokemus henkilökunnalta nuorten työllistämisestä. Oman työn ohella on jaksettu ohjata ja opastaa.

Voit edesauttaa nuorten työllistymistä tukemalla Karjalan Tuki – Kuusankoski ry:n/ Vienon Kammarin, kesätyöllistämisohjelmaa.
Tavoitteen toteutuminen edellyttää tukea niiltä kumppaneita, joille asia on tärkeä.Lahjoituksia toivomme niin yrityksiltä, yhteisöiltä kuin yksityishenkilöiltäkin. Pienikin lahjoitus on merkittävä tuki.

”Nuoret työhön vanhusten avuksi” – projekti on oivallinen tapa
tutustua hoiva-alaan ja luoda vuorovaikutusta nuoren ja ikääntyvän ihmisen välillä.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN

Vienon Kammarin vuoden 2017 tavoitteena on työllistää vähintään 8 nuorta yhdeksi kuukaudeksi.

”Nuoret työhön vanhusten avuksi ”

lahjoitustili KSOP FI78 5750 7720 0691 74.

Lämmin kiitos tuestanne!

NUORTEN PALAUTE